روش های مختلفی برای باز کردن چشم سوم وجود دارد که یکی از ساده ترین و عملی ترین روش های آن استفاده از تنفس سایشی است که البته برای نتیجه گیری بهتر از آن باید در طولانی مدت (از چند هفته تا چند ماه) به صورت روزانه تمرین شود. دوره آموزشی پیش رو، مطابق با اصول آموزشی دکتر ساموئل ساگان، مربی بین المللی دوره های آموزشی باز کردن چشم سوم توسط تنفس سایشی بوده و شامل سه مرحله می باشد: توضیح مباحث مقدماتی در مورد چشم سوم و تکنیک تنفس سایشی به همراه توضیح تجارب شخصی اینجانب آموزش مراقبه های مربوط به چشم سو ...