این جزوه کاملا دست نوبس بوده وشامل 7فصل کامل ازکل10فصل کتاب استاتیک میباشد که توسط بنده (امیرحسین کوشک باغی) نوشته شده است. به منظور افزایش کیفیت وزیبایی وهمچنین ایجاد انگیزه در مطالعه این جزوه از 7رنگ مجزا در آن استفاده شده است. به علت ساده بودن مفاهیم و اشاره به تمامی موضوعات چه برای عزیزانی که تنها به دنبال کسب نمره قبولی درامتحان پایان ترم وچه کسانی که هدفشان کسب رتبه بالا درکنکور است این جزوه کمک شایانی به آنها خواهد کرد.لازم به ذکر است که 3فصل انتهایی کتاب درنسخه بعدی تحت عنوان استاتیک 2ار ...