برنامه نویسی پورتال صنعت سینما با افزار به زبان برنامه نویسی  VB.NET و بانک اطلاعاتی SQL SERVER پورتال صنعت سینما برای اولین بار در کشور، جهت شرکت میلان فیلم مورد تحلیل، طراحی و پیاده سازی گردیده است.این نرم افزار به زبان برنامه نویسی  VB.NET و بانک اطلاعاتی SQL SERVER می باشد.کلیه علاقمندان و صاحب نظران در این صنعت می توانند از این پورتال استفاده نمایند . .... فرمت فایل ورد 128 صفحه ...