دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : نام درس: تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر سید مهدی الوانی رشته مدیریت دولتی تعداد واحد: 3     فصل اول:مفاهیم وویژگی های خط مشی عمومی هدف کلی:آشنایی با تعاریف،مفاهیم و ویژگی های خط مشی عمومی ،نقش عمده خط مشی عمومی درجامعه ، شناخت انواع خط مشی عمومی.خط مشی عمومی چیست ؟خط مشی عمومی،عبارت است از خط مسیر وراهی است که انس ...