دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت تالیف لیدا فرخو دانشگاه پیام نور کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت رشته های حسابداری و مدیریت مؤلف : لیدا فرخو تعداد واحد : 3     بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : اهداف درس توانایی حل مسئلهتقویت تفکر ریاضیآشنایی با: بردارهاماتریس و دترمیناندستگاه معادلات خطی و توابع خطیتوابع چند متغیره و معادلات دیفرانسیلانتگرالفهرست مطالب  فصل اول: بردارها  فصل دوم:ماتریس و دترمینان  فصل سوم: ...