دانـلـود پاورپوینت رشته کامپیوتر بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی تالیف جعفر تنها و مهدی یوسف خانی انتشارات پیام نور   کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی تالیف جعفر تنها و مهدی یوسف خانی انتشارات پیام نور       بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : اهداف کلی این درس دانشجو پس از مطالعه این درس باید بتواند:الگوریتمی برای حل مسئله ارائه دهداصول و مبانی اولیه نرم افزار و سخت افزار را بشناسد اهداف و مفا هیم زبان های برنامه نویسی را بداندمفاهیم ...