دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، سنجش عملکرد Performance assessment آزمون های واقعی و اصیل بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : راهنمایی: در جای خالی کنار هر جمله یا هر سوال ، با گذاشتن علامت (+) یا (-) تعیین کنید که آزمون مورد ارزشیابی از ویژگی موضوع آن سوال بر خوردار است یا نه.1.هر سوال به روشنی موضوع مورد نظر را بیان می کند.....2.موضوع اصلی سوال در تنه سوال آمده است. ....3.بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب در سوال قرار ندارد....4.گزینه های هر سوال از نظر دستوری و جمله بندی مکمل متن سوال  هستن ...