دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، آلیاژهای منیزیم بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : ریخته گری قطعات خودرو به وسیله منیزیم با کیفیت بالا(HI-MAC)DOE/USAMP FundedProject Period:  April 2006 to March 2010Yuan-Dong Li, Jay Keist, and Diran ApelianProject UpdateDecember 3rd, 2008HI-MAC طرحهدفکاهش وزن مخصوص خودروها در آینده و کاهش وزن پروفیل های ساختمانی به وسیله منیزیم و آلیاژهای آن.دیدگاهتکنولوژی های جدید و موجود ریخته گری برای بالا بردن کیفیت منیزیم جهت پروفیلهای ساختمانی یا ...