کلیه فایلهای مربوط به پروژه معماری با موضوع موزه آثار تاریخی شامل: - کلیه نقشه های معماری با فرمت اتوکد  - مطالعات کامل پروژه با فرمت word شامل مبانی نظری طرح،بررسی نمونه های مشابه،برنامه فیزیکی پروژه و... - فایل ارایه طرح با فرمت power point - فایل سه بعدی پروژه با فرمت اتوکد آماده انتقال به فضای 3ds max ...