پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO

پاورپوینت-بررسی-مطالعه-و-توسعه-نظام-پیمانکاری-فرعی-و-مبادلات-مشارکتیspxبر-اساس-روش-unidoمستندات SPX در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب الف- در برنامه چهارم عمرانی(1351-1347) دولت با در نظر گرفتن راهبردهای مختلفی از قبیل سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی اقتصادی به دنبال گسترش و حمایت از منابع نوزاد و توسعه صنایع سنگین محصولات سرمادانلود فایل